America înainte de Columb

Cele mai multe cărți de istorie descriu Americile precolumbiene ca fiind o sălbăticie virgină, în care băștinașii trăiau în sate mici, în armonie cu natura. Însă dovezile arheologice spun o poveste complet diferită: când Cristofor Columb a pus piciorul pe uscat pe continentul pe care tocmai îl descoperise în 1492, acolo trăiau deja milioane de oameni. America nu a fost tocmai “Lumea Nouă”, ci una foarte veche, ai cărei locuitori construiseră o vastă infrastructură de orașe, livezi, canale și drumuri. Au urmat cuceriri si distrugeri a unei intregi civilizatii in numele “modernismului” si al “emanciparii”.

Dileme ale Creştinismului: Povestea nespusă a conflictului Biblic

Acesta este un documentar neconvenţional în care sunt prezentate şi explicate ca niciodată până acum diferite modificări, interpretări şi chiar conflicte care s-au produs de-a lungul timpului în Creştinism şi în studiul Bibliei. Sunt intervievaţi diferiţi învăţători şi predicatori care pun într-o cu totul altă lumină toate erorile, interpretările greşite, schimbările politice precum şi misterele nedezvăluite încă din această religie din care, în timpul istoriei umanităţii, s-au mai desprins încă aproximativ 200 de alte secte religioase.

Deşi este clar că de-a lungul timpului, prin diferite erori de traducere, omisiuni sau chiar în mod intenţionat, Biblia a suferit multe modificări şi interpretări, nu trebuie totuşi confundată niciodată ideea de bază a Creştinismului: Conştiinţa Hristică şi ce  reprezintă ea pentru noi, cu religia creştină şi  instituţia Bisericii.

Vă invităm să fiţi dumneavoastră judecătorii acestei teorii şi să trageţi singuri concluziile.

Decodând trecutul: Secretele Coranului

Coranul este cartea sacră a tuturor musulmanilor (cca. 1 miliard) şi cuprinde revelaţiile făcute de Dumnezeu (arabă: ألله Allāh), prin intermediul îngerului Gabriel, profetului Muhammad, direct în limba arabă. În acest sens, Coranul este considerat a fi însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, ce se află din preeternitate cuprins în „Maica Scripturii” aflată în ceruri pe „Tabla Păstrată”, după cum se arată chiar într-un verset coranic.

Pentru musulmani, Coranul nu este doar cartea sacră revelată de către divinitate, definită ca o sumă de concepte în care se crede, o sinteză de precepte etice, o conduită de viaţă spirituală, un codice civil ce răspunde problemelor vieţii cotidiene, ci şi „o inimitabilă simfonie ale cărei sunete îi mişcă pe oameni până la lacrimi sau îi duce pe culmile extazului”, cum spunea Marmaduke Pickthall, în prefaţa traducerii sale a Coranului în limba engleză.

Acest film documentar realizat de History Channel analizează şi dezbate înţelesul versetelor scrise în Coran, încercând să le dea o interpretare cât mai actuală precum şi asemănările şi deosebirile între această carte sacră şi Biblia creştină.

History Channel oferă ghidul perfect pentru înţelegerea lucrării fundamentale care a modelat religia musulmană în ultimii 1400 de ani şi continuă să influeteze istoria modernă. 

Secretele Kabbalah

Kabbalah este o tradiție veche, ce s-a născut acum 5770 de ani. Termenul kabbalah înseamnă în ebraică, primire, receptare. De fapt, limba ebraică, considerată una dintre limbile sacre, a fost dezvoltată în mod special de către și pentru adepţii kabbalah, cu scopul a-i ajuta pe aceştia să comunice diferite chestiuni spirituale. Accesul larg la esoterismul kabbalah este realizat de abia la sfârșitul secolului XII, prin Cartea lui Zohar. În viziunea kabbalah-istului Baal HaSulam, însemnătatea vieții este „revelarea Dumnezeirii Sale către creaturile Sale în această lume”. Mai mult decăt orice tradiție, kabbalah este mult mai abstractă și mai cifrată. Revelarea Sinelui este o chestiune de dăruire din partea Divinităţii către om, atunci când acesta s-a corectat datorită trezirii ființei prin studierea înțelepciunii kabbalah.

Sinele este chiar Dumnezeu manifestat în om, și are un corespondent în inima spirituală. Trezirea punctului din inimă și apoi împlinirea completă până la desăvârșire, este scopul pe calea spirituală a kabbalah.

Legenda Atlantidei

Atlantida (insula lui Atlas) este numele unei insule legendare menţionate pentru prima oară în două dialoguri ale lui Platon, Timaios şi Critias.

În relatarea lui Platon, Atlantida era o putere navală, cu baza pe o insulă sau continent aflată dincolo de coloanele lui Hercule (strâmtoarea Gibraltar), care a cucerit regiuni întinse din Africa şi Europa de Vest. După o încercare eşuată de invadare a Atenei, Atlantida s-a scufundat în ocean. Acest eveniment s-ar fi petrecut cu 9.000 de ani înainte de Solon (aproximativ 9.500 i.Hr.)

Existenţa unei Atlantide reale a fost intens dezbătută încă din antichitate, dar a fost de obicei respinsă. Puţin cunoscută în evul mediu, legenda a fost redescoperită de umanişti în perioada modernă. În prezent, Atlantida se regăseşte în cultură populară, de la opere ştiinţifico-fantastice, la filme şi jocuri video, iar studiul existenţei sale face obiectul unei noi ştiinţe, numită atlantologie.

Celţii sălbatici

Terry Jones – istoric, regizor, scriitor britanic care a produs şi regizat în 2006 o serie de documentare tv despre isotria Imperiului Roman. După cum ştim, până nu demult, percepţia generală asupra societăţilor care nu se aflau sub dominaţia Imperiului, era că acestea erau formate din popoare primitive şi barbare. Documentarele lui Terry Jones contribuie la schimbarea  aceastei percepţii, el aducând dovezi covârşitoare despre societăţile celtică, gotică, chiar şi daco-getică. Se pare că aceste popoare aveau o cultură şi o civilizaţie chiar net superioare “măreţului Imperiu Roman”.

Celţii sălbatici – o critică subtilă a imperialismului şi a colonizării

În partea a doua a acestui episod, ne este prezentată cucerirea Daciei de către Imperiul Roman. Terry Jones explică prin intermediul unor dovezi arheologice adevărul despre daci şi cultura lor. Cu toate că şi dacii au fost prezentaţi de către romani ca fiind un popor de barbari primitivi, se dovedeşte totuşi că societatea şi cultura dacică au influenţat puternic culturile greceşti şi romane din vremea respectivă.

Terry Jones investighează aversiunea romanilor faţă de daci, faţă de religia lor şi faţă de teritoiul stăpânit de ei care era extrem de bogat în aur şi alte metale preţioase.

Piramidele egiptene şi noua teorie asupra istoriei omenirii

Vă invităm să urmăriţi unul dintre cele mai interesante documentare care s-au făcut vreodată, despre istoria şi cultura egipteană. Ce ştim cu adevărat despre civilizaţiile antice? Ce ştim cu adevărat despre această veche şi misterioasă civilizaţie? Nu vi se pare ciudat faptul că nici în mileniul al treilea al civilizaţiei noastre, cu toată ştiinţa şi tehnologia de azi nu putem încă descifra misterele trecutului omenirii? E posibil să existe deja suficiente descoperiri şi informaţii care nu se vor a fi făcute public? Dacă este aşa, atunci care ar putea fi motivul secretizarii lor?

Piramidele egiptene şi noua teorie asupra istoriei omenirii, tratează subiecte nediscutate public, despre descoperiri nerecunoscute în mod oficial. Prin intermediul acestui material, se fac conexiuni între diferite descoperiri arheologice, diverse puncte de vedere ale istoricilor şi arheologilor şi ni se dezvăluie mistere ale civilizaţiilor antice. Timp de trei ore veţi putea urmări cu mare interes un film menit să ne schimbe imaginea cu privire la trecutul omenirii.

 

Secretele dezvăluite ale ştiinţei antice

Spirit Science este o comunitate în plină dezvoltare, care îşi propune să explice pe înţelesul tuturor, ce legături există între noi descoperiri ştiinţifice din diverse domenii şi concepte străvechi pe care le regăsim în religie, filosofie, astronomie. Spirit Science ne invită să dezbatem şi totodată să explorăm natura universului şi a infinitei legături dintre noi şi tot ceea ce ne înconjoară.

În materialul următor, ni se propune variantă alternativă a istoriei umanităţii. Ar putea fii adevărată? 

Mesopotamia

Denumirea Mesopotamia se referă la o regiune din Orientul Apropiat, care în prezent ține parțial de Irak, parțial de Siria de est și parțial de Turcia de sud. Numele provine din cuvintele grecești μέσος mesos “între” și ποταμός potamos “râu”, referindu-se la zona dintre râurile Eufrat și Tigru. Suprafața fertilă udată de aceste două râuri este cunoscută ca fiind Leagănul Civilizației omenirii, aici dezvoltându-se primele societăți alfabetizate.

Nu a existat niciodată o entitate politică sau o țară numită Mesopotamia, și nici nu există granițe definite; numele e unul convențional, inventat de istoricii greci pentru a se referi la aria geografică largă dintre cele 2 râuri. În Mesopotamia au existat unele dintre cele mai importante civilizații din lumea antică, precum sumerienii, akkadienii, chaldeeni, babilonienii, și asirienii. Aici au existat și unele culturi preistorice majore.

Istoria nespusă a Bibliei

Biblia conţine scripturile sacre din iudaism şi creştinism. Aceste scripturi sunt compilaţii ale unor documente separate (numite cărţi) scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Numai Vechiul Testament are aproximativ 100-150 scriitori diferiţi, proveniţi din intelectualitatea aflată în serviciul conducătorilor politici. Cărţile sale au fost publicate separat şi adunate în secolele I-II d.H., pentru a forma prima Biblie ebraică, Tanach, iar mai târziu, cu adăugiri, Biblia creştină, numită şi Sfânta Scriptură.

Biblia creştină conţine Vechiul Testament, care cuprinde cărţile Tanachului, la care se adaugă pentru anumite biserici şi  alte diferite cărţi (în general în lb. greacă), denumite cărţi deuterocanonice sau apocrife şi Noul Testament, alcătuit din cele patru Evanghelii plus Faptele Apostolilor, Epistolele pauline, Epistolele catolice şi Apocalipsa. Numai 8 din cele 27 de cărţi din Noul Testament sunt scrise în mod cert de către autorii cărora le şi sunt atribuite.

” target=”_blank”>