Curiozităţi despre Floarea Vieţii, cea mai întâlnită formă din Univers

Tot ceea ce există în Univers este geometrie, iar Creaţia este la rândul ei geometrie. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au cunoscut Floarea vieţii, ca şablon al creaţiei.

Geometria sacră poate fi descrisă ca un sistem de credinţe care atribuie o valoare religioasă sau culturală, pentru multe forme care există în spaţiu şi timp.

Potrivit acestui sistem de valori, aceste forme care stau la baza existenţei, trebuie percepute ca sacre, de vreme ce, a contempla o asemenea formă, înseamnă a contempla originea a tot ceea ce există. Studiind natura acestor forme şi relaţia lor una cu cealaltă, cei care studiază geometria sacră pătrund în adâncimea ştiinţifică, filosofică, psihologică, estetică şi mistică a legilor Universului.

1. Floarea vieţii este numele unei figuri geometrice care este compusă din cercuri egale, suprapuse, care formează un şablon sub forma unei flori. Cea mai comună reprezentare este asemănătoare cu structura unui hexagon, înconjurat de un cerc larg.

 2. Floarea vieţii conţine un simbol care apare desenând 13 cercuri. Făcând acest lucru, obţinem un şablon/model sacru, sursă a tot ceea ce există şi care este denumit – Fructul Vieţii. Fructul vieţii conţine 13 sisteme informale, fiecare explicând un alt aspect al realităţii. Această structură ne dă informaţii cu privire la tot ceea ce există, de la corpul uman, la galaxii. Pornind de la această structura, putem să creăm orice structură moleculară şi orice structură celulară care există în Univers.

 3. Floarea vieţii conţine multe dintre legile matematice şi geometrice pe care le găsim peste tot în univers. Floarea completă conţine toate figurile geometrice platonice (tetraedru, cub, octaedru, dodecaedru, icosaedru), care structurează lumea înconjurătoarea aşa cum o cunoaştem.

 4. Floarea vieţii este simbolul geometriei sacre. „Totul s-a născut din gândul Creatorului, creând o structură care s-a multiplicat la infinit şi care este baza a tot ceea ce există”.

 5. Tot ceea ce există în Univers provine din această structură.

 6. Floarea vieţii este baza în muzică, pentru că distanţele dintre sfere sunt identice cu distanţele dintre tonuri şi semitonuri.

 7. Structura celulară este identică cu floarea vieţii, în a treia fază a diviziunii embrionare.

 8. Templul lui Osiris din Abydos – Egipt conţine cel mai vechi exemplu al florii vieţii. Alte exemple există în cultură Feniciană, Indiană, Asiatică şi în Estul Mijlociu, de asemenea, în Arta Medievală.

 9. În Renaştere, Leonardo da Vinci a studiat Floarea Vieţii şi proprietăţile sale matematice.

 10. După ce au purtat amulete în formă florii vieţii, oamenii au raportat schimbări în structura lor interioară – bătăi mai rapide ale inimii, visuri profetice, iluzii, viziunea realităţii aşa cum este şi eliberarea de frici îndelungate.

 Sursa: http://www.garbo.ro/articol/Cultura/16007/11-curiozitati-despre-floarea-vietii.html

Posted in Culturi.