Celţii sălbatici

Terry Jones – istoric, regizor, scriitor britanic care a produs şi regizat în 2006 o serie de documentare tv despre isotria Imperiului Roman. După cum ştim, până nu demult, percepţia generală asupra societăţilor care nu se aflau sub dominaţia Imperiului, era că acestea erau formate din popoare primitive şi barbare. Documentarele lui Terry Jones contribuie la schimbarea  aceastei percepţii, el aducând dovezi covârşitoare despre societăţile celtică, gotică, chiar şi daco-getică. Se pare că aceste popoare aveau o cultură şi o civilizaţie chiar net superioare “măreţului Imperiu Roman”.

Celţii sălbatici – o critică subtilă a imperialismului şi a colonizării

În partea a doua a acestui episod, ne este prezentată cucerirea Daciei de către Imperiul Roman. Terry Jones explică prin intermediul unor dovezi arheologice adevărul despre daci şi cultura lor. Cu toate că şi dacii au fost prezentaţi de către romani ca fiind un popor de barbari primitivi, se dovedeşte totuşi că societatea şi cultura dacică au influenţat puternic culturile greceşti şi romane din vremea respectivă.

Terry Jones investighează aversiunea romanilor faţă de daci, faţă de religia lor şi faţă de teritoiul stăpânit de ei care era extrem de bogat în aur şi alte metale preţioase.

Posted in Istorie.