Biblioteca din Alexandria

“Distrugerea Bibliotecii din Alexandria a fost descrisă drept cel mai dramatic capitol din istoria culturală a omenirii. Istoria ne spune că biblioteca a fost fondată în oraşul Alexandria de către Ptolemeu al II-lea
(282-246 î.H.), pornind de la fondul de cărţi al bibliotecii personale a lui Aristotel, şi a avut în final 700.000 de exemplare, fiind cea mai mare şi mai cunoscută de lumea antică.

Pe lîngă colecţia de papirusuri (iar mai tîrziu pergamente subţiri), biblioteca avea şi o facultate permanentă, cu 50 de profesori, care a dat lumii cele mai strălucite nume ale Antichităţii, Euclid, părintele geometriei, şi legendarul Arhimede. Datorită bibliotecii, oraşul Alexandria a devenit centru cultural al lumii, vreme de peste 600 de ani, dar a dat naştere şi multor legende privind dispariţia ei.

În prezent, există o mare bibliotecă, neaccesibila publicului pentru toate documentele antice, cea a Vaticanului. Este  oare doar o coincidență  că Biblioteca din Alexandria a fost distrusă de către Imperiul Roman, au fost salvate numai frânturi de istorie documentată a lumii, iar acum biblioteca Vaticanului încă deține documente strict secrete referitoare la adevărata istorie a umanității, despre astronomie, astrologie, etc.informații la care lumea de rând nu are acces și da,  o să radeți însă manualele din școli nu le citează.