Decodând trecutul: Secretele Coranului

Coranul este cartea sacră a tuturor musulmanilor (cca. 1 miliard) şi cuprinde revelaţiile făcute de Dumnezeu (arabă: ألله Allāh), prin intermediul îngerului Gabriel, profetului Muhammad, direct în limba arabă. În acest sens, Coranul este considerat a fi însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, ce se află din preeternitate cuprins în „Maica Scripturii” aflată în ceruri pe „Tabla Păstrată”, după cum se arată chiar într-un verset coranic.

Pentru musulmani, Coranul nu este doar cartea sacră revelată de către divinitate, definită ca o sumă de concepte în care se crede, o sinteză de precepte etice, o conduită de viaţă spirituală, un codice civil ce răspunde problemelor vieţii cotidiene, ci şi „o inimitabilă simfonie ale cărei sunete îi mişcă pe oameni până la lacrimi sau îi duce pe culmile extazului”, cum spunea Marmaduke Pickthall, în prefaţa traducerii sale a Coranului în limba engleză.

Acest film documentar realizat de History Channel analizează şi dezbate înţelesul versetelor scrise în Coran, încercând să le dea o interpretare cât mai actuală precum şi asemănările şi deosebirile între această carte sacră şi Biblia creştină.

History Channel oferă ghidul perfect pentru înţelegerea lucrării fundamentale care a modelat religia musulmană în ultimii 1400 de ani şi continuă să influeteze istoria modernă.

Posted in Religiile omenirii.